czwartek, 16 grudnia 2010

Pensja - majątek wspólny, czy osobisty?

fot.sxc.hu
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. 
Zgodnie z art. 33 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
Pensja jest wierzytelnością tylko do momentu jej wypłaty.
Natomiast do majątku wspólnego małżonków należą:

 Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 14 grudnia 2010

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Wiele kobiet otwiera swoją działalność gospodarczą przy wsparciu środków unijnych bądź przyznawanych przez urzędy pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Często zdarza się, że wsparcie udzielone jest pod warunkiem prowadzenia założonej działalności przynajmniej przez rok od daty zawarcia umowy dofinansowania.
I tu wiele mam ma problem - nie wiedzą czy np. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego bądź przebywania na zwolnieniu lekarskim zalicza się do czasu prowadzenia działalności.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl