sobota, 21 sierpnia 2010

Działalność gospodarcza, ciąża i wysokość zasiłku macierzyńskiego

Temat działalności gospodarczej, ciąży i wysokiego zasiłku jest ostatnio zdecydowanie bardzo modny.
Jest to efekt uchwały  siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21 kwietnia br.
ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
Po publikacji w biuletynie na stronie internetowej mojej kancelarii odebrałam sporo telefonów  z całej Polski od przyszłych mam żywo zainteresowanych tym tematem. Kobiety chcą wiedzieć co należy zrobić, aby otrzymywać kilkutysięczny zasiłek macierzyński.
Postanowiłam więc jeszcze raz wszystko wyjaśnić.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 19 sierpnia 2010

Wybory samorządowe bez parytetów

W dzisiejszym wydaniu Polska The Times w artykule  Parytety: PO chce dać kobietom co trzecie miejsce na liście, SLD aż połowę czytamy, że przed wyborami samorządowymi nie uda się wprowadzić zmian do ordynacji wyborczej i wprowadzić parytetów dla kobiet. Parytety mają się pojawić dopiero w wyborach parlamentarnych w 2011 r.
Sprawą otwartą pozostaje kwestia procentowej wysokości parytetów.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 18 sierpnia 2010

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W określonych przypadkach sąd może w wyroku nadać umowie o pracę nową treść, w tym zmienić wysokość otrzymywanej przez nas pensji, w przypadku gdy nasze wynagrodzenie jest niższe niż kolegów pracujących na tym samym stanowisku. Taki wniosek nasuwa się po lekturze wyroku Sądu Najwyższego, w sprawie pielęgniarki z wieloletnim wykształceniem, która otrzymywała niższą pensję niż jej koleżanki pracujące na tym samym szpitalnym oddziale (I PK 27/10). Sąd Najwyższy dopatrzył się tutaj naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o której mówi art. 18 par. 3 kodeksu pracy
Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Na dobry początek

Ktoś powie - pojawił się kolejny blog, prawniczy na dodatek. Owszem. Blog prawniczki, nie da się ukryć ;) O czym więc będzie w tym blogu? Oczywiście o prawie, ale widzianym z punktu widzenia kobiet i przede wszystkim dla kobiet. Choć panów również zapraszam do czytania i komentowania. Temida, bogini sprawiedliwości jest Kobietą, tak więc zapraszam do bloga wyjaśniającego zawiłości przepisów prawa dotyczących przede wszystkim sytuacji kobiet -pracowników, właścicielek własnych firm, matek czy żon.