czwartek, 10 marca 2011

Resortowy Program MALUCH - finansowe wsparcie dla gmin otwierających nowe żłobki

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło specjalny program MALUCH ("Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH”)
Założeniem programu jest dofinansowywane działania  gmin na rzecz rozwoju infrastruktury opieki nad dzieckiem w wieku do lat 3.
Zatem w otwartym konkursie ofert mogą startować gminy zainteresowane otwieraniem:
żłobków
klubów dziecięcych
zatrudnieniem dziennych opiekunów

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 8 marca 2011

Czy babcia będzie mogła zostać nianią?

Niedawno jedna z moich klientek zapytała mnie, czy po wejściu w życie ustawy o opiece nad dziećmi do lat trzech będzie mogła legalnie zatrudnić swoją mamę do opieki nad roczną córeczką.

Odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Ustawa nie nakłada żadnych ograniczeń jeżeli chodzi o pokrewieństwo między rodzicami dziecka, a zatrudnianą na podstawie umowy uaktywniającej nianią.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl