czwartek, 30 grudnia 2010

Urlop ojcowski - czy "tacierzyński" da się wydłużyć?

Podobno tylko około 6 % ojców uprawnionych do pójścia na tzw. urlop ojcowski, zwany popularnie "tacierzyńskim" skorzystało z przysługującego im prawa i przez tydzień opiekowało się swoimi pociechami.
Ojcowie - pracownicy mają rok od daty narodzin dziecka na to by na taki urlop pójść. 
W praktyce zatem w styczniu 2011 r. z urlopu tego będą mogli się jeszcze cieszyć ojcowie dzieci narodzonych najpóźniej w styczniu 2010 r
Jeżeli tata nie wykorzysta urlopu przed pierwszymi urodzinami swojej pociechy urlop niestety przepadnie.

A co gdy dziecko urodzi się w 2011 roku? 

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Urlop macierzyński w 2011 r.

Od stycznia 2010 r. obowiązują nowe przepisy o dodatkowych urlopach: macierzyńskim oraz ojcowskim.

Pracownicy (urlop macierzyński jest przywilejem osób zatrudnionych na umowę o pracę; mamy prowadzące działalność gospodarczą prawa do tego urlopu nie mają) w przyszłym 2011 roku będą mieli prawo do dodatkowego urlopu wynoszącego:
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

piątek, 24 grudnia 2010

Świątecznie

Świąt prawdziwie świątecznych,
Ciepłych w sercu, zimowych na zewnątrz,
Jaśniejących pierwszą gwiazdką,
Co daje nadzieję na następny rok.

Wszystkim Przyjaciołom, Klientom 
i Czytelnikom bloga
Temida Jest Kobietą
życzę 
Wesołych Świąt

wtorek, 21 grudnia 2010

Prace nad ustawą o in vitro zamrożone

W październikowym wpisie in vitro - problem refundacji  przedstawiałam główne projekty ustaw, nad którymi mieli pracować posłowie.  
Dwudziestego  października odbyła się "wielka debata", wszystkie media nadawały relacje, pisały komentarze.

Minęły dwa miesiące. 
Przyszła zima i prace........ zamroziło.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

niedziela, 19 grudnia 2010

Znieczulenia przy porodzie

Dzisiaj odsyłacz do wpisu na moim drugim blogu - Medyczne Prawo.
Zamieściłam na nim wpis dotyczący kwestii odpłatności za znieczulenie zewnątrzoponowe na tzw. życzenie pacjentki.
Wpis nosi tytuł -Znieczulenie przy porodzie – płatne czy nie?

Na Medyczne Prawo warto również zajrzeć z innego powodu - blog ten bierze udział w konkursie na Blog Roku 2010 w kategorii Profesjonalne.

czwartek, 16 grudnia 2010

Pensja - majątek wspólny, czy osobisty?

fot.sxc.hu
Każda osoba zatrudniona na umowę o pracę pobiera z tego tytułu wynagrodzenie. 
Zgodnie z art. 33 pkt. 6 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego do majątku osobistego każdego z małżonków należą
wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej jednego z małżonków.
Pensja jest wierzytelnością tylko do momentu jej wypłaty.
Natomiast do majątku wspólnego małżonków należą:

 Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 14 grudnia 2010

Prowadzenie działalności gospodarczej w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego

Wiele kobiet otwiera swoją działalność gospodarczą przy wsparciu środków unijnych bądź przyznawanych przez urzędy pracy na podstawie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Często zdarza się, że wsparcie udzielone jest pod warunkiem prowadzenia założonej działalności przynajmniej przez rok od daty zawarcia umowy dofinansowania.
I tu wiele mam ma problem - nie wiedzą czy np. okres pobierania zasiłku macierzyńskiego bądź przebywania na zwolnieniu lekarskim zalicza się do czasu prowadzenia działalności.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 9 grudnia 2010

Większa ochrona ciężarnych bezrobotnych

Większą ochronę bezrobotnych kobiet, które są w ciąży zagwarantuje znowelizowana przez Sejm w dniu 3 grudnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Zgodnie z nowymi zapisami:
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, (...), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Rozwód w Anglii? Rozwód w Polsce?
 Jakiś czas temu w poście Rozwód - w Polsce czy zagranicą wspomniałam o sposobach rozwodów transgranicznych.

Ostatnio jedna z moich klientek (mieszkająca w Anglii) przed podjęciem decyzji, gdzie przeprowadzić rozwód (Polska, Anglia) poprosiła mnie o ocenę, gdzie procedura będzie prostsza. 
Postanowiłam więc przybliżyć Czytelnikom bloga podstawy orzeczenia rozwodu w Anglii oraz w naszym kraju.

  1. Anglia (też Walia)
Sąd orzecze rozwód w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Aby udowodnić trwały rozkład należy udowodnić, że:

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

sobota, 4 grudnia 2010

Zasiłek macierzyński podczas urlopu ojcowskiego

Jakiś czas temu pisałam na blogu o urlopie ojcowskim.
Dzisiaj kontynuacja tego tematu, czyli odpowiedź na pytanie - jakie świadczenie przysługuje ojcu przebywającemu na takim urlopie.
Od tego roku ojcowie  otrzymali prawo do urlopu ojcowskiego, obecnie wynoszącego tydzień, a od 2012 r. - dwa tygodnie.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 29 listopada 2010

Chat już dzisiaj - piątek 29.11.10 od 19!

 Witam,
 Zaczynamy o 19.
 Tematem chatu będą zasiłki macierzyńskie.
Więcej na temat chatu pisałam tu
 Zapraszam serdecznie.


piątek, 26 listopada 2010

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Od kilku lat w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy zapisy o ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków.
Przepisy te brzmią następująco:

Art. 513. § 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej (...) oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
  1)   darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
  2)   usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
  3)   nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 23 listopada 2010

Niania otwiera własną firmę

W poprzednim swoim wpisie"Jak legalnie zatrudnić nianię" przedstawiałam propozycję zatrudnienia opiekunki na umowę zlecenia.

Jak wspominałam już wcześniej jest jeszcze kilka innych sposobów na legalne zatrudnienie niani czy opiekunki do dzieci.
Jednym z nich jest otworzenie przez nianię własnej firmy i świadczenie swoich usług na podstawie umowy z rodzicami.

Jaka forma działalności gospodarczej jest najbardziej korzystna?

Najprościej jest założyć jednoosobową działalność gospodarczą.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 22 listopada 2010

Kolejny czat - zapraszam tym razem w poniedziałek 29 listopada od godz. 19

Ponieważ pierwszy chat nie miał sprecyzowanego tematu postanowiłam skorzystać z opcji ankiety (umieszczona jest z prawej strony na pasku bocznym) i poprosić Państwa o wybór tematu do kolejnej rozmowy.

 Propozycje są trzy:
1. Alimenty i problemy związane z ich dochodzeniem
2. Zakładanie działalności gospodarczej
3. Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Chat odbędzie się w poniedziałek 29 listopada w godzinach 19-20. Aby wziąć w nim udział należy zalogować się np. poprzez konto na facebooku lub twitterze przy użyciu paska wibiya (na dole strony).

Zapraszam do głosowania w ankiecie oraz czynnego udziału w chacie.

piątek, 19 listopada 2010

Rodzicielski plan wychowawczy

Od ubiegłego roku rodzice małoletnich dzieci, którzy się rozwodzą, muszą wspólnie dojść do porozumienia na temat sposobu wykonywania przez nich władzy rodzicielskiej. Porozumienie musi dawać gwarancję, że rodzice przy jej  wykonywaniu będą ze sobą współdziałać.
Znowelizowany przepis kodeksu rodzinnego i opiekuńczego brzmi następująco:
W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i o kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
Nie ma określonego wzoru takiego planu wychowawczego.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 16 listopada 2010

Zapraszam do rozmowy - chat w piątek 19.11.

Witam,

Jakiś czas temu na blogu zainstalowałam pasek wibiya (znajduje się na dole strony), który daje łatwą możliwość dzielenia się z innymi treścią bloga - poprzez portale społecznościowe.
Jest też jeszcze jedna nowinka - możliwość rozmowy online - poprzez chat, wystarczy się zalogować.
Postanowiłam spróbować i zaprosić Państwa, Drodzy Czytelnicy mojego bloga do rozmowy w najbliższy piątek, w godzinach 14-15.
Jeżeli ktoś z Państwa ma propozycję ciekawego tematu rozmowy (związanego z prawem z punktu widzenia kobiety) - proszę napisać.

poniedziałek, 15 listopada 2010

Alimenty - roszczenia zwrotne między rodzicami

Zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego roszczenie zwrotne przysługuje osobie, która dostarczała innej osobie środki utrzymania lub wychowania oraz:
  • nie jest do tego zobowiązana,
  • jest zobowiązana, lecz w dalszej kolejności,
  • jest zobowiązana w tej samej kolejności
Co to oznacza dla rodziców?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 9 listopada 2010

Większe uprawnienia Rzecznika Praw Dziecka

Dzisiaj weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, która dała możliwość
1. występowania przez rzecznika z wnioskami do Sądu Najwyższego -
w sprawie rozstrzygnięcia rozbieżności wykładni prawa w zakresie przepisów prawnych dotyczących praw dziecka
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 8 listopada 2010

Woda pitna

Poproszono mnie, żebym pomogła rozpropagować informację o Kampani Wodnej PAH i Niebieskich Koncertach.
Na stronie wodapitna.pl znajdziecie Państwo informacje, jak można pomóc w budowie studni w Sudanie.

Najprościej? - można się wybrać na koncert 25 listopada. Koncert odbędzie się w Centralnym Basenie Artystycznym w Warszawie. Zagrają Fiolka i Maqama.


piątek, 5 listopada 2010

Czy alkoholik dostanie alimenty?

Alkoholizm to choroba. Poważna. Jej następstwem najczęściej bywa popadnięcie w stan niedostatku.
Rodzi się pytanie czy np. rodzice mogą przestać utrzymywać swoje dziecko - alkoholika. Czy mogą uchylić się od obowiązku alimentacji?

Gdy dziecko jest małoletnie
Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 4 listopada 2010

Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka

Dzisiaj temat, który koresponduje z moimi ostatnimi wpisami na blogu prawomedyczne.pl
Temat zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka jest często pomijany.
 Popatrzmy zatem w przepisy:
§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.   
  
§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.
Art. 180[1]. kodeksu pracy

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl


wtorek, 2 listopada 2010

Własność intelektualna i przemysłowa

Często, gdy ktoś narusza naszą własność intelektualną czy przemysłową np. podrabia towary produkowane przez naszą firmę, nie wiemy jak postąpić oraz jakie prawa nam przysługują.

Wskazówki, jak postępować w takich przypadkach odnajdą państwo na blogu o ochronie własności przemysłowej prowadzonym przez Panią Renatę Świgońską.

Na blogu tym znajdziemy np. informację o bezpłatnych warsztatach na temat naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej.
Zapraszam do lektury.

piątek, 29 października 2010

Jak legalnie zatrudnić nianię?


Nianie, opiekunki czy pomoce domowe często pracują w tzw. szarej strefie. Otrzymują umówioną stawkę za swoją pracę, umowa wiążąca strony jest tylko ustna, co miesiąc pieniądze wypłacane są „do ręki”. Ani niania, ani osoba ją zatrudniająca nie odprowadzają podatków, niania nie ma również opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne, a w konsekwencji nie odkłada na swoją przyszłą emeryturę. Legalne zatrudnienie niani sprawia jednak jeszcze wiele problemów.
Jakie są zatem legalne sposoby zatrudnienia niani lub opiekunki do dziecka?

Nianię można zatrudnić:
1.       na umowę o pracę (pracodawcami są rodzice)
2.      na umowę zlecenie
3.      niania może otworzyć własną firmę
4.      niania może pracować w agencji oferującej usługi opiekunek


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 28 października 2010

Prawo Medyczne

Zapraszam na nową odsłonę mojego bloga o prawie medycznym i prawach pacjenta.
Na nim znajdą Państwo niezbędne informacje  związane z prawami pacjenta i dochodzeniem roszczeń będących wynikiem błędów medycznych.

sobota, 23 października 2010

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice samotnie wychowujący dziecko czyli:
panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem
(art. 3, pkt. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
mają prawo do pobierania specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

piątek, 22 października 2010

Parlament Europejski wydłużył urlop macierzyński

Dwa dni temu Parlament Europejski podczas swojej sesji zadecydował o wydłużeniu minimalnego urlopu macierzyńskiego w krajach Unii Europejskiej z 14 do 20 tygodni. 
Za wzór parlamentarzystom została postawiona Polska.
W projekcie dyrektywy znalazły się zapisy, by również wzorem naszego kraju maksymalnie utrudnić zwalnianie kobiet w ciąży oraz matek, które wróciły do pracy po urlopie macierzyński.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 18 października 2010

Kobiety a ich prawa jako pacjentek

W piątek, 15 października  ruszyła kampania społeczna

Kampania jest przede wszystkim poświęcona nowej procedurze sprzeciwu pacjenta wobec opinii lub orzeczenia lekarza
Po więcej informacji na ten temat odsyłam do bloga Medyczne Prawo

niedziela, 17 października 2010

Kobieta w ciąży - kwestia ubezpieczenia zdrowotnego

Ostatnio na odwiedzanym przeze mnie forum znalazłam takie oto pytanie:
Jeśli zacznę rodzić, nie mając jeszcze opłaconej składki, to czy mogą się o to do mnie przyczepić w szpitalu (chodzi mi o kwestię ubezpieczenia)? Czy po prostu wystarczy im dowód wpłaty za poprzedni miesiąc, a ja spokojnie mogę po porodzie opłacić składkę za listopad? Jak to dokładnie jest? Z góry dziękuję za odpowiedź.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 13 października 2010

Mobbing - co to takiego?

Definicja mobbingu została wprowadzona do kodeksu pracy w 2004 r. Zgodnie z nią
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

sobota, 9 października 2010

In Vitro - problem refundacji

Dzisiaj wpis wspólny dla moich blogów: Temida Jest Kobietą oraz Prawo Medyczne .
Kilka dni temu świat obiegła informacja, że medycznego Nobla otrzymał brytyjski fizjolog Robert  Geoffrey Edwards, który opracował metodę in vitro. To dzięki niemu w 1978 r. na świat przyszło pierwsze superbabe - Louise Brown. Być może fakt  ten będzie impulsem do przyspieszenia prac dotyczących ustawy o in vitro w naszym kraju. O tym, że problem jest palący świadczą choćby dyskusje toczące się na forach internetowych. 

Polskie prawo

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

piątek, 8 października 2010

Uprawnienia kobiet w ciąży cz. I

Ciąża to specyficzny okres w życiu każdej kobiety. Dzisiaj, w części pierwszej, przedstawię uprawnienia kobiet w ciąży zapisane w Kodeksie Pracy.
Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.
§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 6 października 2010

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 września tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działaniana podstawie którego można tworzyć małe placówki wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z przepisami wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących formach:
  1)   punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
  2)   zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

niedziela, 3 października 2010

Działalność gospodarcza w ciąży - kilka uwag

Temat prowadzenia działalności gospodarczej w ciąży jest nadal popularny.
Świadczy o tym powodzenie mojego bloga, ale przede wszystkim liczba  postów o tej tematyce na wielu forach internetowych np. na goldenline czy choćby babyboom .
Dziś kilka uwag, które nasuwają mi się po przeczytaniu pytania pewnej forumowiczki:

 Prowadzę działalność gospodarczą jednak byłam w trakcie jej zamykania, gdy dowiedziałam się że jestem w ciąży. Płacę najniższą składkę ZUS, kilka razy miałam mały poślizg. Wiem, że jesli teraz przez trzy miesiące będę płacić wyższą składkę to ZUS wyliczy mi z tych trzech miesięcy zasiłek chorobowy. Problem głównie polega na tym, że mam już rozwiązaną umowę z lokalem który wynajmowałam na działalność gospodarczą. Prowadzę bar szybkiej obsługi, więc wydaje mi się że w takiej sytuacji lokal jest niezbędny.Jeśli to by dało się jakoś załatwić, to mam kolejne pytanie, czy jesli przez te trzy miesiące będę płaciła wyższy ZUS, a nie będę miała żadnych przychodów to czy US lub ZUS może coś podejrzewać? Chciałam zaznaczyć, że firmę prowadzę od ośmiu miesięcy. Czytałam też gdzieś, że firma, która jest tak krótko prowadzona, może przynosić straty i nikt nie powinien się do tego przyczepić, jednak ja mam wątpliwości.
Drogie Panie (Panów przepraszam, ale wpis dotyczy głównie Pań) wspominałam już, że nie wolno prowadzić działalności fikcyjnej wyłącznie po to aby otrzymać wysoki zasiłek macierzyński.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

piątek, 1 października 2010

Obniżenie czasu pracy po urlopie wychowawczym

Niedawno żona mojego kolegi postanowiła wrócić do pracy i zrezygnować z urlopu wychowawczego.
 Jednocześnie chciała skorzystać z uprawnienia, jakie przysługują jej w związku z rodzicielstwem (dział 8 Kodeksu Pracy) tj. chciała obniżyć sobie wymiar czasu pracy zgodnie z następującym przepisem KP
Art. 1867§ 1. Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.
§ 2. Wniosek, o którym mowa w § 1, składa się na dwa tygodnie przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy. Jeżeli wniosek został złożony bez zachowania terminu, pracodawca obniża wymiar czasu pracy nie później niż z dniem upływu dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 28 września 2010

Niebieski Parasol dla Biznesu

Niebieski Parasol to akcja organizowana przez samorząd radców prawnych. Obecna edycja 
(trzecia) odbędzie się w dniach 29.09-01.10. pod hasłem „Prawo bliżej przedsiębiorcy”. Obecna akcja jest skierowana głównie do mikroprzedsiębiorców.

Gdzie szukać pomocy?

Akcję będą prowadziły:
OIRP Białystok, OIRP Bydgoszcz, OIRP Gdańsk, OIRP Katowice, OIRP Kielce, OIRP Koszalin,
OIRP Kraków, OIRP Lublin, OIRP Łódź, OIRP Olsztyn, OIRP Opole, OIRP Poznań, OIRP Rzeszów,
OIRP Szczecin, OIRP Toruń, OIRP Wałbrzych, OIRP Warszawa, OIRP Wrocław, OIRP Zielona Góra
Radcowie prawni będą przyjmować w siedzibach poszczególnych Izb.
Ja zapraszam do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Toruniu na ulicę Szosa Chełmińska 16.
 

niedziela, 26 września 2010

Konto firmowe - czyli jak banki zarabiają na naszej niewiedzy

Na portalu Goldenline w Grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych znalazłam takie oto pytanie:
"Próbowałam też od Urzędu Skarbowego dowiedzieć się jak wygląda sprawa konieczności posiadania KONTA FIRMOWEGO i tutaj zwracam się do was, ponieważ tutaj także otrzymałam sprzeczne informacje. Raz mi mówiono, że nie trzeba otwierać konta firmowego (dział. jednoosobowa) i wystarczy mi moje konto osobiste, a raz mi mówiono, że trzeba zakładać konto firmowe, bo wynika to z jakiegoś zapisu.
W takim razie: czy ktoś z was zna jakiś zapis, który mówi, że to konto firmowe musi być?
Czy ktoś może został poinformowany, że konta firm. nie trzeba specjalnie zakładać?"
Więc jak to z tym kontem jest? Trzeba zakładać firmowe konto prowadząc jednoosobową działalność gospodarczą, czy też nie trzeba?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 22 września 2010

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu dzisiejszym po wakacyjnej przerwie zbiera się Sejm. Pod obrady trafi projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej tzw. ustawa żłobkowa czyli Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem proponowanej ustawy jest przede wszystkim:
 "tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodziców zarówno w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci. Proponowane rozwiązania mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej"
Cele szczegółowe to:
a) poprawa dostępu do wczesnej edukacji, co znacząco podwyższy jakość kapitału
ludzkiego i w przyszłości przełoży się na wyższą stopę wzrostu gospodarczego,
b) promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i mężczyzną,
c) zapewnienie opieki większej liczbie dzieci przełoży się na szybszy powrót kobiet na
rynek pracy i wzrost ich aktywności zawodowej,
d) większa aktywność zawodowa kobiet oznacza lepszą sytuację dochodową ich
gospodarstw domowych i co za tym idzie, ograniczenie skali ubóstwa.
Zajrzyjmy zatem do projektu ustawy.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 21 września 2010

Zasiłek chorobowy - podstawy

Zasiłek chorobowy przysługuje osobom podlegającym ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo (np. prawcownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę) lub dobrowolnie (osoby prowadzące działalność gospodarczą).
W przypadku osób ubezpieczonych dobrowolnie okres wyczekiwania wynosi 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego - czyli prawo do zasiłku niezdolny do pracy z powodu choroby nabędzie od 31 dnia.
W przypadku, gdy ubezpieczony jest objęty ubezpieczeniem dobrowolnym jego okres wyczekiwania jest dłuższy i wynosi aż 90 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.  A zatem zasiłek chorobowy będzie takiej osobie przysługiwał dopiero od 91 dnia ubezpieczenia.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 16 września 2010

Kontrola ZUS - jak długo może trwać?

Powyższe pytanie nurtuje sporo młodych mam, które złożyły w ZUS wnioski o wypłatę  wysokiego zasiłku macierzyńskiego, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Biznesmamy dowiadują się często, że Zakład przeprowadza w ich wypadku kontrolę.

Jak długo zatem kontrola taka może potrwać, gdzie może być prowadzona i jakie przepisy ją regulują?

Zgodnie z rozdziałem 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej organ kontroli ( np. ZUS) musi zawiadomić przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli. Zakres kontroli przeprowadzanej przez kontrolera musi być dokładnie wskazany w upoważnieniu.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 13 września 2010

Alimenty na dorosłe dziecko - czy trzeba płacić?

Kluczowym przepisem przy odpowiedzi na zadane w tytule pytanie jest art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, który brzmi:
Art. 133. § 1. Rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.
§ 2. Poza powyższym wypadkiem uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku.
§ 3.  Rodzice mogą uchylić się od świadczeń alimentacyjnych względem dziecka pełnoletniego, jeżeli są one połączone z nadmiernym dla nich uszczerbkiem lub jeżeli dziecko nie dokłada starań w celu uzyskania możności samodzielnego utrzymania się.
Co to oznacza w praktyce?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 9 września 2010

Zagraniczne alimenty - jak ich dochodzić?

Wiele osób boryka się z brakiem pieniędzy należnych z tytułu alimentów. Często zobowiązany do płacenia rodzic mieszka poza Polską.  Natomiast drugi rodzic (tak jak bohater artykuły Gazety Wyborczej) nie wie w jaki sposób tych alimentów może dochodzić.

Jak w takim wypadku dochodzić wypłaty należnych pieniędzy?
 Nie jest to tak skomplikowane jak  może się to wydawać.

Alimentów w takim wypadku możemy dochodzić na podstawie  art. 3 Konwencji o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą - zwanej też konwencją nowojorską.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 7 września 2010

Zasiłek macierzyński - echa uchwały Sądu Najwyższego

Ostatnio na portalu Wolne Media znalazłam artykuł zatytułowany Jak kradnie matka Polka  - bardzo nieprzyjemny w swym wydźwięku.

Czytamy w nim o niesprawiedliwości dziejowej:


- Prawo do otrzymania świadczenia w tej wysokości może nabyć kobieta, która przez ostatnie 20 lat w ogóle nie odprowadzała składek – twierdzi Przybylski. – Bywa więc, że dotąd bezrobotna pani nagle w trzecim trymestrze ciąży przeistacza się w bizneswoman i zaczyna prowadzić działalność gospodarczą. Głównie polegającą na tym, że odprowadza składki uprawniające do otrzymywania zasiłku. Owszem, jeśli nabierzemy podejrzeń, że działalność gospodarcza ma charakter fikcyjny, możemy zakwestionować tytuł do ubezpieczenia. W takim wypadku możliwe jest wstrzymanie wypłaty zasiłku, a wpłacane przez ubezpieczonego składki są zwracane.Ale udowodnić, że biznes był markowany, jest niezmiernie trudno. Dotychczas udało się to bodajże tylko raz.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 6 września 2010

Zasiłek macierzyński w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej oraz pracy na etacie

Na moim ulubionym portalu społecznościowym w grupie Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych  nadal trwa dyskusja na temat zasiłku oraz urlopu macierzyńskiego w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej.
Najwięcej wątpliwości mają przyszłe mamy, które prowadzą swoją działalność ( lub zamierzają ją w najbliższym czasie zacząć prowadzić) jednocześnie są zatrudnione na umowie o pracę.

Czy i one mają szansę na otrzymywanie  wyższego zasiłku macierzyńskiego?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

sobota, 4 września 2010

Rozwód - w Polsce czy za granicą?

 Coraz więcej osób wyjeżdża do pracy poza granice naszego raju. Jadą całymi rodzinami, bądź za pracą wyjeżdża jedno z małżonków.
Niestety fala emigracji sprawia, że wiele małżeństw rozpada się, w związkach dochodzi do zupełnego i trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego. Wówczas każdy z małżonków ma prawo wnieść pozew o rozwód.

Klienci często pytają - gdzie wnieść pozew rozwodowy? Przed sąd polski, czy za granicą?
Rozwód transgraniczny można przeprowadzić na dwa sposoby:

1.  w Polsce
2. za granicą

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 31 sierpnia 2010

Działalność gospodarcza, ciąża a kontrola ZUS

Jesteś w ciąży i założyłaś działalność gospodarczą. Zgłosiłaś się również do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego żeby nabyć prawo do zasiłku macierzyńskiego. Urodziłaś dziecko i złożyłaś niezbędne dokumenty do ZUS. Czekasz na wypłatę zasiłku i dowiadujesz się, że ZUS przeprowadza kontrolę. Pytanie - czy ZUS ma do tego prawo skoro założyło się działalność i odprowadza odpowiednie składki? Niestety ZUS ma prawo sprawdzać czy "biznesmama" rzeczywiście działalność gospodarczą prowadzi.
Uchwała Sądu Najwyższego z dnia 21 kwietnia 2010 r. (II UZP 1/10) co prawda przesądza, że:
Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (jednolity tekst: Dz. U. z 2009 r. Nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 30 sierpnia 2010

Nowy blog - zapraszam

Zapraszam do mojego kolejnego bloga poświęconego tym razem prawu medycznemu oraz zagadnieniom praw pacjenta. Wszystkich zainteresowanych zapraszam na blog Prawo Medyczne

niedziela, 29 sierpnia 2010

Alimenty - czy trzeba zapłacić podatek?

Kilka dni temu w poście Dochodzenie alimentów zagranicznych od przyszłego roku będzie łatwiejsze pisałam o nowych, łatwiejszych sposobach wykonalności wyroków w sprawach alimentacyjnych na terenie Unii Europejskiej, które niebawem wejdą w życie.
Dziś trochę o podatku od alimentów.
Zazwyczaj sądzimy, że alimenty zwolnione są z opodatkowania. Okazuje się jednak, że czasami podatek należy jednak zapłacić.
Kiedy fiskus upomni się o podatek?  Odpowiedzi należy szukać na blogu Podwójne Opodatkowanie .


sobota, 28 sierpnia 2010

Nowe sposoby doręczeń pism sądowych - projekt rozporządzenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, który został skierowany właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jeżeli zmiany wejdą w życie to pojawi nam się nowy sposób doręczania przesyłek sądowych - za pomocą skrytek pocztowych. W skrytce znajdziemy zawiadomienie o złożeniu przesyłki u operatora pocztowego


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Urlop ojcowski, czyli tata na macierzyńskim

Na początku tego roku w biuletynie mojej kancelarii opisałam krótko o tym, czym jest urlop ojcowski.
Dziś rozwinięcie tamtego tematu.

Cieszmy się, bo nasz prawodawca wreszcie dostrzegł, że ojciec to też rodzic, który być może również chce wychowywać swoje dziecko i aktywnie uczestniczyć w jego życiu.
Zatem panowie-pracownicy, ojcowie od 1 stycznia tego roku otrzymali prawo do tygodniowego urlopu "tacierzyńskiego".
Wymiar urlopu wynosi:
W latach 2010-2011 - 1 tydzień
Od 2012 roku - 2 tygodnie
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 26 sierpnia 2010

Urlop macierzyński

Ponieważ na forum goldenline nadal trwa dyskusja odnośnie urlopów i zasiłków macierzyńskich dziś kilka słów wyjaśnienia:
Paniom prowadzącym działalność gospodarczym czyli "biznesmamom" nie przysługuje urlop macierzyński, chyba, że wyślą się na niego same i zrobią sobie na czasu urlopu przerwę od pracy.
Urlop macierzyński przysługuje wyłącznie mamom, które  kolokwialnie mówiąc są zatrudnione na umowę o pracę.
Zgodnie z art. 180 § 1 kodeksu pracy
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 24 sierpnia 2010

Dochodzenie alimentów zagranicznych od przyszłego roku będzie łatwiejsze

W przyszłym roku ma wejść w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwi  łatwiejsze ściąganie zagranicznych alimentów w krajach Unii Europejskiej.
Do Kodeksu zostanie dodany krótki rozdział dotyczący wykonalności orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich UE w sprawach alimentacyjnych.
Celem projektu jest przede wszystkim wprowadzenie przepisów wykonywujących regulacje rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

niedziela, 22 sierpnia 2010

Poufność wynagrodzenia

W piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się ciekawy artykuł pt: Brytyjka ma zarabiać mniej.
Czytamy w nim, że mimo  ustawy o równych płacach, urodzone  w tym roku na Wyspach dziewczynki będą się borykały z problemem niższych płac jeszcze przez 40 lat.
A zatem w jakie sposoby walki z dyskryminacją płacową zaangażował się rząd Davida Camerona?
W Izbie Gmin złożono projekt ustawy, która pozwalać będzie rządzącym na wymuszanie na dużych firmach (zatrudniających powyżej 250 pracowników) do ujawniania pensji pracowników. Nowa minister spraw wewnętrznych mówi:
Trzeba zerwać z kulturą poufności pensji.
Ustawa wejdzie w życie najwcześniej w 2013 r.

A jak sprawa poufności pensji wygląda w naszym kraju?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

sobota, 21 sierpnia 2010

Działalność gospodarcza, ciąża i wysokość zasiłku macierzyńskiego

Temat działalności gospodarczej, ciąży i wysokiego zasiłku jest ostatnio zdecydowanie bardzo modny.
Jest to efekt uchwały  siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z 21 kwietnia br.
ZUS nie jest uprawniony do kwestionowania kwoty zadeklarowanej przez osobę prowadzącą pozarolniczą działalność jako podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli mieści się ona w granicach określonych ustawą o systemie ubezpieczeń społecznych.
Po publikacji w biuletynie na stronie internetowej mojej kancelarii odebrałam sporo telefonów  z całej Polski od przyszłych mam żywo zainteresowanych tym tematem. Kobiety chcą wiedzieć co należy zrobić, aby otrzymywać kilkutysięczny zasiłek macierzyński.
Postanowiłam więc jeszcze raz wszystko wyjaśnić.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 19 sierpnia 2010

Wybory samorządowe bez parytetów

W dzisiejszym wydaniu Polska The Times w artykule  Parytety: PO chce dać kobietom co trzecie miejsce na liście, SLD aż połowę czytamy, że przed wyborami samorządowymi nie uda się wprowadzić zmian do ordynacji wyborczej i wprowadzić parytetów dla kobiet. Parytety mają się pojawić dopiero w wyborach parlamentarnych w 2011 r.
Sprawą otwartą pozostaje kwestia procentowej wysokości parytetów.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 18 sierpnia 2010

Równe traktowanie w zatrudnieniu

W określonych przypadkach sąd może w wyroku nadać umowie o pracę nową treść, w tym zmienić wysokość otrzymywanej przez nas pensji, w przypadku gdy nasze wynagrodzenie jest niższe niż kolegów pracujących na tym samym stanowisku. Taki wniosek nasuwa się po lekturze wyroku Sądu Najwyższego, w sprawie pielęgniarki z wieloletnim wykształceniem, która otrzymywała niższą pensję niż jej koleżanki pracujące na tym samym szpitalnym oddziale (I PK 27/10). Sąd Najwyższy dopatrzył się tutaj naruszenia zasady równego traktowania w zatrudnieniu, o której mówi art. 18 par. 3 kodeksu pracy
Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na podstawie których powstaje stosunek pracy, naruszające zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nieważne. Zamiast takich postanowień stosuje się odpowiednie przepisy prawa pracy, a w razie braku takich przepisów - postanowienia te należy zastąpić odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Na dobry początek

Ktoś powie - pojawił się kolejny blog, prawniczy na dodatek. Owszem. Blog prawniczki, nie da się ukryć ;) O czym więc będzie w tym blogu? Oczywiście o prawie, ale widzianym z punktu widzenia kobiet i przede wszystkim dla kobiet. Choć panów również zapraszam do czytania i komentowania. Temida, bogini sprawiedliwości jest Kobietą, tak więc zapraszam do bloga wyjaśniającego zawiłości przepisów prawa dotyczących przede wszystkim sytuacji kobiet -pracowników, właścicielek własnych firm, matek czy żon.