Kontakt

Jeżeli szukasz pomocy w sprawach związanych:
  •  z prawem pracy (w szczególności uprawnieniami kobiet w ciąży);
  • z dochodzeniem alimentów (również zagranicznych), opieką nad dziećmi itp.;
  • z rozwodami (również z problemami transgranicznymi np. gdy jedno z małżonków przebywa poza Polską), podziałem majątku dorobkowego;
  • z prowadzeniem firmy;
  • z błędem medycznym;
  • utratą zdrowia w związku z wypadkiem samochodowym
  skorzystaj z usług mojej Kancelarii.

Możesz się skontaktować w następujący sposób:

1. Mailowo - pisząc ma adres kancelaria@przyborowska.eu
2. Telefonicznie  - +48791375279  lub + 48600375279
3. Można mnie znaleźć na Facebooku  
4. Mój profil na Goldenline
W odpowiedzi otrzymasz wycenę usługi.