czwartek, 30 grudnia 2010

Urlop ojcowski - czy "tacierzyński" da się wydłużyć?

Podobno tylko około 6 % ojców uprawnionych do pójścia na tzw. urlop ojcowski, zwany popularnie "tacierzyńskim" skorzystało z przysługującego im prawa i przez tydzień opiekowało się swoimi pociechami.
Ojcowie - pracownicy mają rok od daty narodzin dziecka na to by na taki urlop pójść. 
W praktyce zatem w styczniu 2011 r. z urlopu tego będą mogli się jeszcze cieszyć ojcowie dzieci narodzonych najpóźniej w styczniu 2010 r
Jeżeli tata nie wykorzysta urlopu przed pierwszymi urodzinami swojej pociechy urlop niestety przepadnie.

A co gdy dziecko urodzi się w 2011 roku? 

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 27 grudnia 2010

Urlop macierzyński w 2011 r.

Od stycznia 2010 r. obowiązują nowe przepisy o dodatkowych urlopach: macierzyńskim oraz ojcowskim.

Pracownicy (urlop macierzyński jest przywilejem osób zatrudnionych na umowę o pracę; mamy prowadzące działalność gospodarczą prawa do tego urlopu nie mają) w przyszłym 2011 roku będą mieli prawo do dodatkowego urlopu wynoszącego:
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl