piątek, 5 listopada 2010

Czy alkoholik dostanie alimenty?

Alkoholizm to choroba. Poważna. Jej następstwem najczęściej bywa popadnięcie w stan niedostatku.
Rodzi się pytanie czy np. rodzice mogą przestać utrzymywać swoje dziecko - alkoholika. Czy mogą uchylić się od obowiązku alimentacji?

Gdy dziecko jest małoletnie
Zobowiązany może uchylić się od wykonania obowiązku alimentacyjnego względem uprawnionego, jeżeli żądanie alimentów jest sprzeczne z zasadami współżycia społecznego. Nie dotyczy to obowiązku rodziców względem ich małoletniego dziecka
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 4 listopada 2010

Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka

Dzisiaj temat, który koresponduje z moimi ostatnimi wpisami na blogu prawomedyczne.pl
Temat zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka jest często pomijany.
 Popatrzmy zatem w przepisy:
§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.   
  
§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.
Art. 180[1]. kodeksu pracy

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl


wtorek, 2 listopada 2010

Własność intelektualna i przemysłowa

Często, gdy ktoś narusza naszą własność intelektualną czy przemysłową np. podrabia towary produkowane przez naszą firmę, nie wiemy jak postąpić oraz jakie prawa nam przysługują.

Wskazówki, jak postępować w takich przypadkach odnajdą państwo na blogu o ochronie własności przemysłowej prowadzonym przez Panią Renatę Świgońską.

Na blogu tym znajdziemy np. informację o bezpłatnych warsztatach na temat naruszeń praw własności intelektualnej i przemysłowej.
Zapraszam do lektury.