czwartek, 9 grudnia 2010

Większa ochrona ciężarnych bezrobotnych

Większą ochronę bezrobotnych kobiet, które są w ciąży zagwarantuje znowelizowana przez Sejm w dniu 3 grudnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Zgodnie z nowymi zapisami:
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, (...), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 6 grudnia 2010

Rozwód w Anglii? Rozwód w Polsce?
 Jakiś czas temu w poście Rozwód - w Polsce czy zagranicą wspomniałam o sposobach rozwodów transgranicznych.

Ostatnio jedna z moich klientek (mieszkająca w Anglii) przed podjęciem decyzji, gdzie przeprowadzić rozwód (Polska, Anglia) poprosiła mnie o ocenę, gdzie procedura będzie prostsza. 
Postanowiłam więc przybliżyć Czytelnikom bloga podstawy orzeczenia rozwodu w Anglii oraz w naszym kraju.

  1. Anglia (też Walia)
Sąd orzecze rozwód w przypadku trwałego rozkładu pożycia małżeńskiego.
Aby udowodnić trwały rozkład należy udowodnić, że:

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl