środa, 13 października 2010

Mobbing - co to takiego?

Definicja mobbingu została wprowadzona do kodeksu pracy w 2004 r. Zgodnie z nią
Mobbing oznacza działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl