sobota, 28 sierpnia 2010

Nowe sposoby doręczeń pism sądowych - projekt rozporządzenia

Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało projekt rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym, który został skierowany właśnie do uzgodnień międzyresortowych. Jeżeli zmiany wejdą w życie to pojawi nam się nowy sposób doręczania przesyłek sądowych - za pomocą skrytek pocztowych. W skrytce znajdziemy zawiadomienie o złożeniu przesyłki u operatora pocztowego


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Urlop ojcowski, czyli tata na macierzyńskim

Na początku tego roku w biuletynie mojej kancelarii opisałam krótko o tym, czym jest urlop ojcowski.
Dziś rozwinięcie tamtego tematu.

Cieszmy się, bo nasz prawodawca wreszcie dostrzegł, że ojciec to też rodzic, który być może również chce wychowywać swoje dziecko i aktywnie uczestniczyć w jego życiu.
Zatem panowie-pracownicy, ojcowie od 1 stycznia tego roku otrzymali prawo do tygodniowego urlopu "tacierzyńskiego".
Wymiar urlopu wynosi:
W latach 2010-2011 - 1 tydzień
Od 2012 roku - 2 tygodnie
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

czwartek, 26 sierpnia 2010

Urlop macierzyński

Ponieważ na forum goldenline nadal trwa dyskusja odnośnie urlopów i zasiłków macierzyńskich dziś kilka słów wyjaśnienia:
Paniom prowadzącym działalność gospodarczym czyli "biznesmamom" nie przysługuje urlop macierzyński, chyba, że wyślą się na niego same i zrobią sobie na czasu urlopu przerwę od pracy.
Urlop macierzyński przysługuje wyłącznie mamom, które  kolokwialnie mówiąc są zatrudnione na umowę o pracę.
Zgodnie z art. 180 § 1 kodeksu pracy
Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze:
1)   20 tygodni w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie,
2)   31 tygodni w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie,
3)   33 tygodni w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie,
4)   35 tygodni w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie,
5)   37 tygodni w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 24 sierpnia 2010

Dochodzenie alimentów zagranicznych od przyszłego roku będzie łatwiejsze

W przyszłym roku ma wejść w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego, która umożliwi  łatwiejsze ściąganie zagranicznych alimentów w krajach Unii Europejskiej.
Do Kodeksu zostanie dodany krótki rozdział dotyczący wykonalności orzeczeń, ugód sądowych i dokumentów urzędowych z państw członkowskich UE w sprawach alimentacyjnych.
Celem projektu jest przede wszystkim wprowadzenie przepisów wykonywujących regulacje rozporządzenia Rady (WE) nr 4/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie jurysdykcji, prawa właściwego, uznawania i wykonywania orzeczeń oraz współpracy w zakresie zobowiązań alimentacyjnych.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

niedziela, 22 sierpnia 2010

Poufność wynagrodzenia

W piątkowym wydaniu Gazety Wyborczej ukazał się ciekawy artykuł pt: Brytyjka ma zarabiać mniej.
Czytamy w nim, że mimo  ustawy o równych płacach, urodzone  w tym roku na Wyspach dziewczynki będą się borykały z problemem niższych płac jeszcze przez 40 lat.
A zatem w jakie sposoby walki z dyskryminacją płacową zaangażował się rząd Davida Camerona?
W Izbie Gmin złożono projekt ustawy, która pozwalać będzie rządzącym na wymuszanie na dużych firmach (zatrudniających powyżej 250 pracowników) do ujawniania pensji pracowników. Nowa minister spraw wewnętrznych mówi:
Trzeba zerwać z kulturą poufności pensji.
Ustawa wejdzie w życie najwcześniej w 2013 r.

A jak sprawa poufności pensji wygląda w naszym kraju?

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl