piątek, 26 listopada 2010

Rozdzielność majątkowa z wyrównaniem dorobków

Od kilku lat w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym mamy zapisy o ustroju rozdzielności majątkowej małżeńskiej z wyrównaniem dorobków.
Przepisy te brzmią następująco:

Art. 513. § 1. Dorobkiem każdego z małżonków jest wzrost wartości jego majątku po zawarciu umowy majątkowej.
§ 2. Jeżeli umowa majątkowa nie stanowi inaczej, przy obliczaniu dorobków pomija się przedmioty majątkowe nabyte przed zawarciem umowy majątkowej (...) oraz przedmioty nabyte w zamian za nie, natomiast dolicza się wartość:
  1)   darowizn dokonanych przez jednego z małżonków, z wyłączeniem darowizn na rzecz wspólnych zstępnych małżonków oraz drobnych zwyczajowo przyjętych darowizn na rzecz innych osób,
  2)   usług świadczonych osobiście przez jednego z małżonków na rzecz majątku drugiego małżonka,
  3)   nakładów i wydatków na majątek jednego małżonka z majątku drugiego małżonka.
§ 3. Dorobek oblicza się według stanu majątku z chwili ustania rozdzielności majątkowej i według cen z chwili rozliczenia.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

wtorek, 23 listopada 2010

Niania otwiera własną firmę

W poprzednim swoim wpisie"Jak legalnie zatrudnić nianię" przedstawiałam propozycję zatrudnienia opiekunki na umowę zlecenia.

Jak wspominałam już wcześniej jest jeszcze kilka innych sposobów na legalne zatrudnienie niani czy opiekunki do dzieci.
Jednym z nich jest otworzenie przez nianię własnej firmy i świadczenie swoich usług na podstawie umowy z rodzicami.

Jaka forma działalności gospodarczej jest najbardziej korzystna?

Najprościej jest założyć jednoosobową działalność gospodarczą.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

poniedziałek, 22 listopada 2010

Kolejny czat - zapraszam tym razem w poniedziałek 29 listopada od godz. 19

Ponieważ pierwszy chat nie miał sprecyzowanego tematu postanowiłam skorzystać z opcji ankiety (umieszczona jest z prawej strony na pasku bocznym) i poprosić Państwa o wybór tematu do kolejnej rozmowy.

 Propozycje są trzy:
1. Alimenty i problemy związane z ich dochodzeniem
2. Zakładanie działalności gospodarczej
3. Zasiłek macierzyński dla mam prowadzących działalność gospodarczą

Chat odbędzie się w poniedziałek 29 listopada w godzinach 19-20. Aby wziąć w nim udział należy zalogować się np. poprzez konto na facebooku lub twitterze przy użyciu paska wibiya (na dole strony).

Zapraszam do głosowania w ankiecie oraz czynnego udziału w chacie.