sobota, 9 października 2010

In Vitro - problem refundacji

Dzisiaj wpis wspólny dla moich blogów: Temida Jest Kobietą oraz Prawo Medyczne .
Kilka dni temu świat obiegła informacja, że medycznego Nobla otrzymał brytyjski fizjolog Robert  Geoffrey Edwards, który opracował metodę in vitro. To dzięki niemu w 1978 r. na świat przyszło pierwsze superbabe - Louise Brown. Być może fakt  ten będzie impulsem do przyspieszenia prac dotyczących ustawy o in vitro w naszym kraju. O tym, że problem jest palący świadczą choćby dyskusje toczące się na forach internetowych. 

Polskie prawo

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

piątek, 8 października 2010

Uprawnienia kobiet w ciąży cz. I

Ciąża to specyficzny okres w życiu każdej kobiety. Dzisiaj, w części pierwszej, przedstawię uprawnienia kobiet w ciąży zapisane w Kodeksie Pracy.
Art. 177. § 1. Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.
§ 2. Przepisu § 1 nie stosuje się do pracownicy w okresie próbnym, nie przekraczającym jednego miesiąca.
§ 3. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc, która uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, ulega przedłużeniu do dnia porodu.
§ 31. Przepisu § 3 nie stosuje się do umowy o pracę na czas określony zawartej w celu zastępstwa pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.
§ 4. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy o pracę za wypowiedzeniem w okresie ciąży lub urlopu macierzyńskiego może nastąpić tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy. Pracodawca jest obowiązany uzgodnić z reprezentującą pracownicę zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy o pracę. W razie niemożności zapewnienia w tym okresie innego zatrudnienia, pracownicy przysługują świadczenia określone w odrębnych przepisach. Okres pobierania tych świadczeń wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
§ 5. Przepisy § 1, 2 i 4 stosuje się odpowiednio także do pracownika-ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

środa, 6 października 2010

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 września tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działaniana podstawie którego można tworzyć małe placówki wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z przepisami wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących formach:
  1)   punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
  2)   zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

niedziela, 3 października 2010

Działalność gospodarcza w ciąży - kilka uwag

Temat prowadzenia działalności gospodarczej w ciąży jest nadal popularny.
Świadczy o tym powodzenie mojego bloga, ale przede wszystkim liczba  postów o tej tematyce na wielu forach internetowych np. na goldenline czy choćby babyboom .
Dziś kilka uwag, które nasuwają mi się po przeczytaniu pytania pewnej forumowiczki:

 Prowadzę działalność gospodarczą jednak byłam w trakcie jej zamykania, gdy dowiedziałam się że jestem w ciąży. Płacę najniższą składkę ZUS, kilka razy miałam mały poślizg. Wiem, że jesli teraz przez trzy miesiące będę płacić wyższą składkę to ZUS wyliczy mi z tych trzech miesięcy zasiłek chorobowy. Problem głównie polega na tym, że mam już rozwiązaną umowę z lokalem który wynajmowałam na działalność gospodarczą. Prowadzę bar szybkiej obsługi, więc wydaje mi się że w takiej sytuacji lokal jest niezbędny.Jeśli to by dało się jakoś załatwić, to mam kolejne pytanie, czy jesli przez te trzy miesiące będę płaciła wyższy ZUS, a nie będę miała żadnych przychodów to czy US lub ZUS może coś podejrzewać? Chciałam zaznaczyć, że firmę prowadzę od ośmiu miesięcy. Czytałam też gdzieś, że firma, która jest tak krótko prowadzona, może przynosić straty i nikt nie powinien się do tego przyczepić, jednak ja mam wątpliwości.
Drogie Panie (Panów przepraszam, ale wpis dotyczy głównie Pań) wspominałam już, że nie wolno prowadzić działalności fikcyjnej wyłącznie po to aby otrzymać wysoki zasiłek macierzyński.

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl