czwartek, 9 grudnia 2010

Większa ochrona ciężarnych bezrobotnych

Większą ochronę bezrobotnych kobiet, które są w ciąży zagwarantuje znowelizowana przez Sejm w dniu 3 grudnia ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Ustawa obecnie trafiła do Senatu.

Zgodnie z nowymi zapisami:
Starosta nie może pozbawić statusu bezrobotnego kobiety w ciąży oraz w okresie 30 dni po dniu porodu z powodu związanej z ciążą i porodem niezdolności do pracy trwającej przez nieprzerwany okres 90 dni, (...), z wyłączeniem przypadku złożenia wniosku o pozbawienie tego statusu przez samą bezrobotną.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz