środa, 6 października 2010

Inne formy wychowania przedszkolnego

Z dniem 1 września tego roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działaniana podstawie którego można tworzyć małe placówki wychowania przedszkolnego. 

Zgodnie z przepisami wychowanie przedszkolne może być prowadzone w następujących formach:
  1)   punktach przedszkolnych, zwanych dalej "punktami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący;
  2)   zespołach wychowania przedszkolnego, zwanych dalej "zespołami", w których zajęcia są prowadzone przez cały rok szkolny w niektóre dni tygodnia, z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz