czwartek, 4 listopada 2010

Zasiłek i urlop macierzyński w przypadku urodzenia martwego dziecka

Dzisiaj temat, który koresponduje z moimi ostatnimi wpisami na blogu prawomedyczne.pl
Temat zasiłku macierzyńskiego w przypadku urodzenia martwego dziecka jest często pomijany.
 Popatrzmy zatem w przepisy:
§ 1. W razie urodzenia martwego dziecka lub zgonu dziecka przed upływem 8 tygodni życia, pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze 8 tygodni po porodzie, nie krócej jednak niż przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Pracownicy, która urodziła więcej niż jedno dziecko przy jednym porodzie, przysługuje w takim przypadku urlop macierzyński w wymiarze stosownym do liczby dzieci pozostałych przy życiu.   
  
§ 2. W razie zgonu dziecka po upływie 8 tygodni życia, pracownica zachowuje prawo do urlopu macierzyńskiego przez okres 7 dni od dnia zgonu dziecka. Przepis § 1 zdanie drugie stosuje się.
Art. 180[1]. kodeksu pracy

Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz