środa, 22 września 2010

Projekt ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

W dniu dzisiejszym po wakacyjnej przerwie zbiera się Sejm. Pod obrady trafi projekt ustawy przygotowanej w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej tzw. ustawa żłobkowa czyli Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

W uzasadnieniu projektu czytamy, że celem proponowanej ustawy jest przede wszystkim:
 "tworzenie warunków dla rozwoju zróżnicowanych form opieki nad małymi dziećmi i poprawa standardów funkcjonowania placówek opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, wsparcie rodziców zarówno w planach prokreacyjnych jak i w procesie wychowywania dzieci. Proponowane rozwiązania mają również na celu umożliwienie rodzicom i opiekunom dzieci podjęcia aktywności zawodowej"
Cele szczegółowe to:
a) poprawa dostępu do wczesnej edukacji, co znacząco podwyższy jakość kapitału
ludzkiego i w przyszłości przełoży się na wyższą stopę wzrostu gospodarczego,
b) promocja równości rodzinnej i zawodowej między kobietą i mężczyzną,
c) zapewnienie opieki większej liczbie dzieci przełoży się na szybszy powrót kobiet na
rynek pracy i wzrost ich aktywności zawodowej,
d) większa aktywność zawodowa kobiet oznacza lepszą sytuację dochodową ich
gospodarstw domowych i co za tym idzie, ograniczenie skali ubóstwa.
Zajrzyjmy zatem do projektu ustawy.
Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

2 komentarze:

 1. Witam serdecznie, bardzo dziękuję za ten artykuł! Chciałabym zwrócić uwagę na art. 72 w/w Ustawy - "Podmioty prowadzące do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy działalność
  gospodarczą, polegającą na sprawowaniu opieki nad dziećmi, mogą prowadzić tę działalność
  na podstawie dotychczasowych przepisów."
  Czy to jest furtka dla istniejących klubików dla dzieci, by nadal istnieć troszkę na zasadzie freestyle? Bo chyba w chwili obecnej brak przepisów prawnych regulujących działalność tego typu instytucji?...

  OdpowiedzUsuń
 2. Szczerze mówiąc "pożyjemy, zobaczymy". Przepisy to jedno, urzędnicy drugie. Ponadto nie wiem, czy ustawa w zaprojektowanym kształcie dotrwa do publikacji w Dzienniku Ustaw.
  Ale - jeżeli jest potrzeba to może kiedyś zajmę się tym tematem.
  Pozdrawiam.

  OdpowiedzUsuń