sobota, 23 października 2010

Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka

Rodzice samotnie wychowujący dziecko czyli:
panna, kawaler, wdowa,
wdowiec, osoba pozostająca w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem
sądu, osoba rozwiedziona, chyba że wychowuje wspólnie co najmniej
jedno dziecko z jego rodzicem
(art. 3, pkt. 17a ustawy o świadczeniach rodzinnych)
mają prawo do pobierania specjalnego dodatku do zasiłku rodzinnego  z tytułu samotnego wychowywania dziecka.


Czytaj więcej na www.temidajestkobieta.pl

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz